Priser

Inom Liviogruppen strävar vi efter att ha så likvärdig prissättning som möjligt klinikerna emellan. Däremot påverkar faktorer som bland annat klinikernas geografiska lägen, hyres- och personalkostnader, våra behandlingspriser och de kan därför variera från klinik till klinik.

En IVF-behandling är en individuell behandlingsprocess. Därför är det ibland svårt att säga den exakta kostnaden för en behandling exempelvis under omständigheter då en påbörjad behandling inte kan fullföljas. Rådfråga oss gärna – vi vägleder dig och din partner!

Human Finans erbjuder lån och krediter för IVF-behandling.

För er som får IVF-behandlingen bekostad av landstinget erläggs patientavgift vid varje besök.

Ibland måste du ta med dig ditt frikort

Om du som patient har ett giltigt frikort idag ska det visas vid ditt nästa besök för att se att det är registrerat i systemet eller få det registrerat.

Alla vårdgivare är inte anslutna till systemet e-Frikortstjänst, då är det ditt eget ansvar att kunna visa kvitton i annat fall faktureras patienten för besöket.

 

Uteblivet besök som ej anmälts innan 24 h debiteras med 350 kr.

(Ovan gäller både patienter med landstingsremiss och privata patienter).