HBTQ

För oss är det viktigt att alla våra patienter känner att de blir behandlande med respekt och känner sig välkomna. Som ett led i detta har all vår personal genomgått en utbildning anordnad av RFSL i HBTQompetens.

Utbildningen omfattar grundläggande normkritik och kunskap om homosexuellas, bisexuellas, transpersoners livsvilkor samt om personer som identifierar sig som queer: hbtq-kunskap. Utbildningen syftar till att sprida kunskap och förståelse för hbtq-personer specifika situation och att förbättra livsvillkoren för denna grupp.

Utbildningen har pågått under ett halvår och avslutades i februari 2015. Innehållet i utbildningen omfattade bl a begreppsgenomgång, diskussioner kring normer och hur de påverkar oss alla, diskriminering och privilegier, hbtq-personers hälsosituation och livsvillkor samt lagstiftning och hbtq-historia. Som ett ytterligare led i detta kommer uppföljning ordnas kontinuerligt med andra som genomgått utbildningen.