Våra medarbetare


Malin Sundler

Verksamhetschef, Specialistläkare och Medicinskt ledningsansvarig

 

Malin Sundler är specialistläkare inom Gynekologi och Obstetrik och har varit en del av Livioteamet sedan 2016. Hon har tidigare arbetat som Specialistläkare på kvinnokliniken,  Skånes Universitetssjukhus och har under flera år där varit ansvarig för familjeplaneringsenheten. Hon har utöver allmän gynekologi även arbetat med patienter med endometrios och vulvaproblem. Parallellt har hon tidigare även arbetat med mödravård och studerat sexologi på mastersprogrammet. Malin Sundler har också varit styrelseledamot i SFOG  (Sveriges specialistförening för obstetrik och gynekologi).

 


Sanna Holmquist

Specialist i obstetrik & gynekologi

(föräldraledig)

Sanna har arbetat som läkare sedan 2011 och har specialistkompetens inom gynekologi och obstetrik. Hon kom till Livio 2021 efter att under flera år ha arbetat på kvinnokliniken i Lund och Malmö, med ett särskilt ansvar inom verksamheten för familjeplanering. Sanna har också arbetat inom mödrahälsovården med omhändertagande av kvinnor med normal och komplicerad graviditet.

 


Karin Hallstedt

Specialist i obstetrik & gynekologi

Karin är specialistläkare inom gynekologi och obstetrik. Hon har tidigare bland annat arbetat på kvinnokliniken på Skånes Universitetssjukhus i Lund och Malmö. Karin har under de senaste 6 åren varit Mödrahälsovårdsöverläkare med övergripande ansvar för alla drygt 90 barnmorskemottagningar i Region Skåne. Hon började på Livio i slutet 2021.


Nour Al-Waily

Laboratoriechef

Nour är leg. biomedicinsk analytiker och har arbetat med IVF sedan 2013. Hon är ESHRE-certifierad klinisk embryolog sedan 2021. Nour tar hand om äggen och spermierna i laboratoriet och ser till att embryo har en optimal miljö för delning och fortsatt utveckling.


Mirela Curic

Embryolog

Mirela är leg. biomedicinsk analytiker och har arbetat med IVF sedan hösten 2017. Mirela har tidigare arbetat inom kliniks mikrobiologi på SUS. Mirela har utöver detta forskat inom mikrobiologi. Mirela tar hand om äggen och spermierna i laboratoriet och ser till att embryo har en optimal miljö för delning och fortsatt utveckling.


Lina Olsson

Embryolog

Lina är cell- och molekylärbiolog och har arbetat med IVF sedan hösten 2017. Hon har tidigare arbetat med att producera fram monoklonala och polyklonala antikroppar. Här tar hon hand om äggen och spermierna i laboratoriet och ser till att embryona har en optimal miljö för delning och fortsatt utveckling

 


Anton Arvidsson

Embryolog

Anton är leg. biomedicinsk analytiker och har arbetat med IVF sedan 2017. Han är ESHRE-certifierad klinisk embryolog sedan 2023. Anton tar hand om äggen och spermierna i laboratoriet och ser till att embryo har en optimal miljö för delning och fortsatt utveckling.


Malin Bergman

Enhetschef mottagning

Malin är sjuksköterska. Hon har sedan år 2000 arbetat som sjuksköterska på Skånes Universitetssjukhus inom hematologi och reproduktions medicin (RMC Malmö). Inom området reproduktions medicin / IVF har hon arbetat sedan år 2008. Malin förser patienter med all praktisk information kring behandling, svarar på frågor, planerar in behandlingar samt utför kontroller.


Charlotte Wrangel

Sjuksköterska

Charlotte har arbetat med IVF sedan 2001. Hon tar hand om patienterna i de olika delarna under behandlingen.

Charlotte har även möjlighet att ge stödsamtal då hon har erfarenhet av samtalsmetodik och genomgått handledning av psykoterapeut.


Annica Netterheim

Sjuksköterska

Annica har arbetat som sjuksköterska sedan år 2009. Under fem års tid har hon varit verksam på RMC (reproduktionsmedicinkt centrum på SUS). Annica ser fram emot att kunna hjälpa dig/er med all praktisk information kring behandling  och svara på frågor.


Anna Wanås

Sjuksköterska

Anna har arbetat som sjuksköterska sedan 1999 och sedan drygt 10 år tillbaka inriktat på reproduktionsmedicin. Innehar även rollen som donationssjuksköterska. Hon tar hand om patienterna i deras behandling hos oss, hjälper till med information och svarar mer än gärna på alla frågor som kan vara aktuella.


Sophia Ring

Sjuksköterska

Sophia är sjuksköterska och har arbetat inom IVF sedan 2016. Innan dess på olika kirurgiska avdelningar i Helsingborg och Malmö. Sophia började hos oss på Livio 2019 och hjälper våra patienter med allt från frågor inför första besöket till assistering vid ägguttag.

 


Camilla Holmgren

Sjuksköterska

Camilla har arbetat som sjuksköterska sedan 2009 och har då varit verksam inom onkologi och handkirurgi. Hon har arbetat här på Livio sedan hösten 2020. Camilla finns här för dig/er för att vägleda och svara på eventuella frågor.


Erika Pap

Ekonomiassistent och receptionist

Erika började jobba  på kliniken i augusti 2014. Hon sköter mottagningen i receptionen och ansvarar för fakturering.


Pia Hansson

Undersköterska