Dubbeldonation

Behandling med dubbeldonation

Priserna gäller f.o.m januari 2024

Vid donationsbehandling inkluderas kostnaden för Barnrätt i behandlingspriset, inget extra kostnad utgår för Barnrätt

Förberedande

– Läkarbesök (kostnad för blodprover kan tillkomma) 1 800 kr
– Besök hos beteendevetare. Obligatoriskt för att få genomgå donationsbehandling i Sverige.
– Köavgift (detta dras ner på fakturan för behandlingen) 3 000 kr

Dubbeldonationsbehandling

– Behandling med donerade ägg och spermier 115 000 kr
– Nedfrysning av embryo 4 250 kr
– Frysförvaring av embryo åren 2-10 3 250 kr/år

– Embryovideo efter fött barn 400 kr

Kostnaden för Barnrätt ingår i priset.

Barnrätten finns för att säkerställa att samma donator inte ger upphov till barn i fler än sex familjer i Sverige (enligt Socialstyrelsens föreskrifter).