IVF-behandling

Priserna gäller f.o.m januari 2024

Vid IVF ska betalning ske före äggaspiration. Faktura skickas ut vid behandlingsstart. Eventuella kostnader för provtagning och ultraljud som sker på annan ort samt läkemedelskostnader på apotek tillkommer till behandlingsavgiften. För person ansluten till svensk försäkringskassa blir avgiften för mediciner maximalt 2 300 kr per 12-månaders period.

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.

Läkarbesök inför behandling

– Läkarbesök (om utredning redan klar) 1 800 kr
– Uteblivet besök debiterad med 600 kr

Provrörsbefruktning (IVF)

– Standard IVF eller ICSI (mikroinjektion). Behandlingen inkluderar stimuleringskontroll , ägguttag och återförande 41 000 kr
– Nedfrysning av embryon, se nedan

Kirurgisk spermieaspiration PESA/TESA

– IVF med ICSI 41 000 kr kr
– Spermieaspiration Pesa/Tesa, tilläggskostnad 9 000 kr
– Eventuell nedfrysning av spermier samt 1 års förvaring 3 250 kr
– Förvaring av spermier från 2:a året 3 250 kr/år
– Nedfrysning av embryon, se nedan

Paket

Standard IVF eller ICSI. Det är alltid en medicinsk bedömning som ligger till grund för om det är möjligt att teckna trepaketsavtal. Behandling inkluderar stimuleringskontroll, ägguttag och återförande. Nedfrysning av embryo se nedan.

– Engångskostnad för upp till 3 IVF-behandlingar, kvinnan < 35 år  72 000 kr
– Engångskostnad för upp till 3 IVF-behandlingar, kvinnan 35-38  år  82 000 kr
– Engångskostnad för upp till 3 IVF-behandlingar, kvinnan 39-41 år  91 000 kr

Återföranden av frysförvarade embryo

– Återförande av embryon som tinats från en tidigare IVF-behandling 22 000 kr
– Blir det ingen återföring utgår inte hela kostnaden utan endast 3 000 kr

Nedfrysning av embryo

– Nedfrysning av embryon 4 250 kr
– Förvaring av embryon åren 2-10 år 3 250 kr/år

– Embryovideo efter fött barn 400 kr