Frågor och svar

Här hittar du svar på de frågor vi oftast får om spermiedonation. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss!

 

Hur går det till att bli donator?
Som ett första steg fyller du i vårt ansökningsformulär och vi kontaktar dig för samtal om processen och en tid för spermieanalys. Om antalet spermier och deras rörlighet godkänns är nästa steg en läkarundersökning samt urin- och blodprov tas för att utesluta smitta och slutligen görs en genetisk utredning. Läs mer här. När du har genomgått testerna och godkänts, blir du en spermiedonator hos Livio och vi börjar tillsammans att planera för själva donationen. Vi önskar att våra donatorer donerar ett flertal antal gånger.

Kan jag vara anonym donator?
Dina uppgifter förvaras endast hos Livio Egg and Sperm Bank. Du kommer att vara anonym inför blivande föräldrar, men enligt svensk lagstiftning ska ett barn som har tillkommit genom donation av ägg eller spermier, ha möjligheten att vid mogen ålder kunna ta reda på sitt genetiska ursprung. Det innebär att donatorn kan bli kontaktad av barnet i framtiden. I de fall där det skulle bli aktuellt kommer Livio Egg and Sperm Bank alltid att kontakta dig innan, så att du är förberedd. Läs mer här.

Får andra veta att jag är donator?
Nej, din identitet är krypterad och dina personuppgifter skyddas av Livio Egg and Sperm Bank. Det kommer till exempel inte att finnas uppgifter om att du är donator i din vanliga läkarjournal eller på andra ställen utöver hos oss.

Hur ofta kan man donera spermier?
Det måste ha gått minst 48 timmar men inte mer än 72 timmar från din senaste utlösning. Vi önskar att våra donatorer donerar ett flertal antal gånger.

Hur ofta ska man donera spermier?
Som spermiedonator är det önskvärt att du har möjlighet att donera minst 4 gånger per månad men det är inget krav.

Får jag ett arvode?
Som spermiedonator ersätts du ekonomiskt för varje donation du gör men donation skall enligt svensk lag ske altruistiskt. Det betyder att du som donator ger av fri vilja, i syfte att hjälpa någon annan och utan ekonomisk vinning. Den ekonomiska ersättning du får är avsedd att kompensera för din restid och eventuell förlorad inkomst vid besök och resor till kliniken.

Hur många barn kan jag ge upphov till?
En spermiedonator i Sverige får enligt svensk lagstiftning ge upphov till barn i högst 6 familjer. En spermiedonator kan också välja att låta sina spermier användas för behandling utomlands, främst bland våra systerkliniker i Norge och på Island, men även på fertilitetskliniker i Europa. Trots att donatorn själv väljer huruvida han vill donera enbart i Sverige eller i andra länder så har Livio valt att begränsa antalet familjer per donator till totalt 25 i alla länder. Som donator intygar man att man aldrig donerar i privata sammanhang eller på andra kliniker/vävnadsinrättningar.

Hur blir jag donator?
Fyll i ansökan här, så kontaktar vi dig med en tid för spermieprov, som är första steget för att bli godkänd som donator.

Finns det någon åldersgräns för att bli donator ?
Som spermadonator är det önskvärt om du är mellan 23 och 45 år.

Vilka undersökningar behöver jag göra för att bli donator?
Vi tar blodprov och urinprov, som undersöks för könssjukdomar samt vissa genetiska sjukdomar. Du får självklart ta del av resultaten. Här kan du läsa mer om vilka undersökningar som genomförs.

Kan jag bli donator om jag har haft klamydia?
Ja, om du har genomgått behandling mot klamydiainfektion så kan du bli donator.