Om spermiekvalitet

Donatorspermier måste vara av hög kvalitet för att kunna ge störst chans till befruktning och graviditet.

Spermakvalitén är olika från individ till individ och kan variera hos samma person under kortare eller längre perioder. Det är helt normalt. Många faktorer avgör spermiekvalitén, såsom sjukdom och feber, värme, rökning, drogmissbruk, kost, övervikt och vissa mediciner. Även om det är möjligt för äldre män att få barn, reduceras spermakvalitén med åldern. Som donator behöver du vara mellan 23 och 45 år.

I ditt spermieprov undersöker vi:

  • Spermievolym – mängden mätt i ml
  • Koncentration – antalet av spermier mätt i millioner per ml
  • Rörlighet – andelen av spermier som rör sig framåt

Ju fler normala, rörliga spermier i provet, desto större chans till graviditet.

Om du har ytterligare frågor, är du alltid välkommen att kontakta oss via kontaktformuläret eller på telefonnummer 076-941 74 00.